Základní principy poskytované služby:

 

Bezplatnost

Bezplatnost umožňuje občanům, ať si mohou dovolit službu zaplatit nebo ne, orientovat se v jejich právech a povinnostech a dostupných službách.

 

Nezávislost

Služby občanské poradny jsou uživatelům poskytovány nezávisle na státních nebo jiných organizacích, nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.

 

Nestrannost

Služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu, jsou poskytovány bez předpojatosti, zaujatosti, předsudků, bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčení poradce. Ke každému uživateli je přistupováno se stejným respektem, plnou pozorností.

 

Diskrétnost

Diskrétnost zajišťuje anonymitu uživatele. Je to závazek mlčenlivosti poradců i organizace o uživatelově tíživé životní situaci. Veškeré informace o uživateli a o tom, že poradnu navštívil nebudou předány, bez výslovného souhlasu uživatele, nikomu mimo občanskou poradnu

 

Individuálně zaměřená podpora

Služba vychází z individuálně určených potřeb uživatele. Poradce k uživateli přistupuje vždy tak, aby respektoval jeho individualitu, důstojnost, základní lidská práva a svobody.

Služba je poskytována tak, aby uživatele podporovala při vlastním zvládání problému.

Vyhledávání

© 2011 - 2018 | Občanská poradna Brno