Stáže studentů

 

Kapacita stáží pro podzimní semetr je již naplněna. V tomto semestru již další stážisty nepřijímáme.

 

Občanská poradna Brno poskytuje místa stážistů pro studenty vysokých a vyšších odborných škol

 

Stáže jsou poskytovány v maximálním rozsahu 40 hodin

 

Obsahem stáže je seznámení stážisty s principy občanského poradenství, metodami práce občanských poraden s důrazem na metodu vedení poradenského rozhovoru dle Eganova modelu a obsah jednotlivých poradenských oblastí.  Stážista má možnost nahlédnout do klientské databáze Občanské poradny Brno a statistických výstupů. Stážista má možnost seznámit se s denním chodem poradny a způsobem práce s dobrovolnými spolupracovníky poradny – asistenty poradců (zaškolení, obsah práce).

Od stážisty očekáváme, že se úměrně svým dovednostem a schopnostem bude podílet při zpracování odpovědí na dotazy klientů zaslané poštou a e-mailem. Při zpracování odpovědí má možnost konzultací s odbornými pracovníky poradny.

 

Stážistům není umožněna osobní účast při poradenském rozhovoru.

 

Od stážistů očekáváme závazek mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dovědí v souvislosti se svou činností pro Občanskou poradnu Brno a jež se dotýkají klientů a osob, o nichž klient poskytl informace.

            Rovněž během stáže očekáváme akceptaci principů občanského poradenství (nezávislost, nestrannost, diskrétnost, bezplatnost a individuální přístup dle potřeb a situace klienta) a ochotu plnit zadané úkoly v požadovaném čase a kvalitě.

 

Místem konání stáže je sídlo Občanské poradny Brno na adrese Anenská 10, Brno.

EXKURZE

 

Pro studenty je možné realizovat individuální i skupinové exkurze v Občanské poradně Brno v délce trvání 1,5 hodiny.

  • obsahem exkurze je prohlídka prostor Občanské poradny Brno na adrese Anenská 10 v Brně a seznámení s principy a metodami práce občanských poraden.

- exkurze vede ředitel Občanské poradny Brno, preferovaný den – pátek (jiné dny pouze po domluvě)

 

 

Vyhledávání

© 2011 - 2018 | Občanská poradna Brno