O poradně

Občanská poradna Brno je registrovaný poskytovatel sociální služby odborného sociálního poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Identifikátor služby: 8379887.
Občanská poradna Brno je zapsaný spolek vedený v obchodním rejstříku pod spisovou značkou L 6285 u Krajského soudu v Brně.
Občanská poradna Brno svoji poradenskou činnost zahájila již v roce 1997 a stala se nedílnou součástí nabídky sociálních služeb města Brna. Její služby využívají i občané celého jihomoravského regionu.
Občanská poradna Brno je členem Asociace občanských poraden. Poradny Asociace občanských poraden pracují podle stejné metodiky práce s uživatelem, využívají jednotnou aktuální informační databázi zahrnující 18 oblastí problémů, ve kterých jsou občanské poradny schopny radit. Asociace občanských poraden je současně garantem kvality poradenství v poradnách, prostřednictvím zavádění minimálních standardů kvality občanských poraden.

Občanská poradna Brno poskytuje svým uživatelům bezplatnou pomoc prostřednictvím odborně vyškolených sociálních pracovníků. Zachovává naprostou diskrétnost o údajích uživatelů, vystupuje nestranně a je nezávislá na jiných subjektech nebo institucích.

Občanská poradna Brno nabízí svým uživatelům pomoc při orientaci v síti sociálních služeb, poskytuje jim poradenskou pomoc, nabízí zázemí po celou dobu trvání obtíží. Na občanskou poradnu se obracejí lidé nejčastěji s problémy v následujících oblastech:

 

·bydlení
·rodina a mezilidské vztahy
·majetkoprávní vztahy a náhrady škody
·pracovně právní vztahy a zaměstnanost
·občanské soudní řízení
·sociální zabezpečení
·dluhová problematika
·ochrana spotřebitele
 
Výhodou, kterou občanské poradenství přináší, je možnost poskytnout uživatelům takovou komplexní péči, aby se v jednom místě dozvěděli co nejvíce potřebných informací.

 

PROVOZNÍ ŘÁD OBČANSKÉ PORADNY BRNO.doc (171 kB)
 

 

Vyhledávání

© 2011 - 2018 | Občanská poradna Brno