Poslání

 
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se nachází v tíživé životní situaci nebo jim taková situace hrozí.
Je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích a podporuje je při samostatném zvládání jejich problému. Vychází přitom z jejich individuálních potřeb.
Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Vyhledávání

© 2011 - 2018 | Občanská poradna Brno