Kdy může poradna odmítnout nebo přerušit poskytnutí služby

 

Zájemci  o poskytnutí služby může být odmítnuto poskytnutí služby jen ze zákonem stanovených důvodů:

  • poradna neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá,
  • poradna nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá,

 

Poradna vede evidenci odmítnutých zájemců o službu. Za vedení této evidence je odpovědný ředitel poradny.

 

V případě, že poradna neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, poradce  v rámci základního sociálního poradenství odkáže zájemce o službu na jinou instituci[1].

 

V případě, že poradna nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá, poradce nabídne uživateli jiný volný termín nebo v rámci základního sociálního poradenství odkáže uživatele na jinou instituci. Poslední konzultace může být započata nejpozději půlhodiny před koncem návštěvní doby, to znamená, že odmítnuti z kapacitních důvodů jsou ti zájemci, kteří přijdou na řadu méně než půl hodiny před koncem pracovní doby. O odmítnutí zájemce pořídí poradce, který se zájemcem jednal zápis do Evidence odmítnutých zájemců.

 

Kdy lze poskytování služby přerušit

 

Poskytování služby může být přerušeno v případech, kdy :

  • zájemce nekomunikuje verbálně nebo písemně v českém jazyce na úrovni, aby rozuměl obsahu poradenského rozhovoru;
  • zájemce jeví známky vlivu alkoholu nebo omamných látek, pracovník vyhodnotí jeho stav jako natolik závažný, že zájemce není schopen poradenského rozhovoru;
  • zájemce se chová agresivním způsobem a napadá pracovníka verbálně nebo fyzicky.

 

V  případech, kdy dochází k přerušení jednání o poskytnutí služby, pracovník :

  • upozorní zájemce, že dochází k přerušení jednání o poskytnutí služby,
  • informuje zájemce, že jednání se zájemcem o službu bude obnoveno, když pominou důvody pro jeho přerušení,
  • informuje o vzniklé situaci ředitele poradny nebo jeho zástupce.


[1]              Poradce vychází z aktuální verze Katalogu sociálních služeb Jihomoravského kraje. V případě, že zájemce o službu hodlá využít službu v jiném kraji, využije poradce informací z Registru poskytovatelů sociálních služeb

 

Vyhledávání

© 2011 - 2018 | Občanská poradna Brno