Podmínky poskytování služby

 

Pokud jste v obtížné životní situaci a obrátíte se na naši poradnu, můžete očekát, že:

1)                 Služba je bezplatná sociální služba poskytovaná sociálními pracovníky, nikoliv právníky

2)                 Poradna poskytuje Rady v 18ti oblastech např. dluhy, bydlení, pracovní vztahy, oblast rodiny atd.

3)                 Poradna neposkytuje výpočty důchodů, dávek, daňová přiznání, komerční pojištění, nezastupujeme u soudu ani nesepisujeme podání k soudu za                     uživatele, neposkytujeme kompenzační pomůcky, ubytování, finanční prostředky ani kontakty na konkrétní placené služby.

4)                 Existuje možnost anonymního vystupování

5)                 Je zachovávána mlčenlivost poradců

6)                 V případě poskytnutí služby bude vyhotoven záznamový arch, který popisuje problém a jeho řešení, nikoliv uživatele

7)                 Uživatel má možnost do 1 týdne od konzultace nahlédnout do záznamového archu

8)                 Délka konzultace je max. 45 minut

 

Zpracování osobních údajů uživatelů služeb:

Občanská poradna je registrována jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pracovníci poradny jednají vždy v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Poradna při poskytování služeb nevyžaduje od uživatelů jejich osobní údaje. Citlivé údaje a informace, které bezprostředně nesouvisí se zodpovězením dotazu, nejsou vyžadovány. Pokud poradci přijdou do kontaktu s osobními údaji uživatelů nebo osob, které jsou situacemi uživatelů nějak dotčeni, pak jsou tyto údaje zpracovávány pouze za účelem poskytnutí služby (např.  zasílání informací uživatelům poštou, emailem, sestavování podání a žádostí jménem uživatele) a pouze pro potřeby poradny.  Osobní údaje jsou shromažďovány pouze s předchozím písemným souhlasem uživatele. Získané osobní údaje jsou poradnou zpracovávány na dobu nutnou, nejdéle však do ukončení poskytované služby, poté jsou tyto údaje mazány. Pokud uživatel kontaktuje poradnu emailem, pak dobrovolným odesláním emailu dává souhlas se zpracováním osobních údajů. Jakmile je uživateli odeslána odpověď, je jeho příchozí email včetně příloh a jeho osobní údaje smazány z emailové schrány poradny.

 

Průběh  konzultace

1)               Uživatel má právo na ukončení konzultace bez udání důvodu

2)               Existuje možnost podání stížnosti na kvalitu poskytnuté služby a jednání poradce – podmínky vyvěšené v konzultační místnosti a uvedeny v letáku.

3)               V případě souhlasu se způsobem poskytování služby dojde k uzavření ústní dohody

4)               Uživatel má možnost dávat podněty ke zkvalitnění služby prostřednictvím zpětnovazebního dotazníku

5)               Uživatel má možnost přijít opakovaně

 

Vyhledávání

© 2011 - 2018 | Občanská poradna Brno