Spolupracujeme

státní zpráva a samosráva:

Magistrát města Brna  - vzájemná výměna informací, odborné konzultace v konkrétních případech, předávání infromačních materiálů

Úřady městských částí - vzájemná výměna informací, odborné konzultace v konkrétních případech, předávání infromačních materiálů

Městská správa sociálního zabezpečení - odkazování klientů ke konkrétním pracovnicím k vyřízení nároku na dávky důchodového a nemocenského pojištění

Úřady práce - spolupráce s právním oddělením při řešení pracovněprávních sporů klientů

Inspektorát práce - odkazování klientů při řešení pracovněprávních sporů

 

nestátní neziskové organizace:

Asociace občanských poraden a občanské poradny v ní sdružené - vzájemné odkazování podle dostupnosti jednotlivých poraden klientům

Asociace manželských a rodinných poraden - spolupráce s manželskými a rodinnými poradnami při odkazování klientů řešících manželské a rodinné krize, objednávání klientů, zprostředkování odborné pomoci

Asociace mediátorů České republiky - vzájemná propagace služeb

Mediační centrum - vzájemná spolupráce, poskytování zázemí, zprostředkování kontaktu na konkrétního mediátora

Sdružení na ochranu nájemníků  - odkazování klientů, kteří řeší komplikované případy v oblasti bydlení

Sdružení obrany spotřebitele - odkazování klientů, kteří řeší komplikované případy v oblasti obrany spotřebitele

 

ostatní:

Kancelář veřejného ochránce práv - podařilo se navázat oboustranně zajímavou spolupráci při odkazování klientů kanceláře veřejného ochránce práv, na které se působnost ombudsmana nevztahuje, konzultování konkrétních případů, pomoc klientům při podávání podnětů.

 

 

Vyhledávání

© 2011 - 2018 | Občanská poradna Brno