Projekty

 

Projekt Finanční gramotnosti

Projekt Finanční gramotností proti dluhové pasti je laskavě podpořen Československou obchodní bankou a.s. a Poštovní spořitelnou, a.s. Díky partnerskému přístupu jmenovaných bank je dluhové poradenství zcela nezávislé na bankovních produktech a obchodní strategii. Občanská poradna Brno přísně dbá na nestranný a nezávislý přístup i v případech, kdy se klienti mohou dostat do střetu s partnerskými bankami. V roce 2009 je kromě Občanské poradny Brno do projektu začleněno 17 občanských poraden po celé republice. V roce 2010 již dluhové poradenství bude poskytovat většina občanských poraden Asociace.

 

Deset zásad, když máte problém se splácením dluhů

1) Dluhy se samy od sebe nevyřeší – problémy s dluhy vyřešíte jedině tehdy, pokud se jim postavíte čelem. Důležité je učinit rozhodnutí  a dluhy řešit aktivně.

2) Pokud je to možné, neřešte své dluhy dalším zadlužením, ale uhrazením stávajících dluhů. Jinak se Vaše situace bude za několik měsíců opakovat znovu.

3) Udělejte si ve svých dluzích pořádek - zjistěte si, komu a kolik dlužíte, kolik splátek musíte ještě uhradit a jaké jsou sankce za opožděné či neuhrazené splátky.

4) Rozdělte si dluhy podle důležitosti – přednost mají dluhy s vysokými pokutami za nesplácení a dluhy související s bydlením – nájem a energie.

5) Pokud pro Vás není možné zaplatit dlužnou splátku, nestyďte se věřitele o své situaci informovat a domluvte si s ním případné odložení nebo snížení částek.

6) Nemožnost splácet dluhy vždy řešte v rámci Vaší domácnosti, proto  o problémech s dluhy informujte Vaší manželku/manžela (partnera/partnerku), s kterými sdílíte domácnost.

7) Neignorujte telefony a vybírejte doporučenou poštu od věřitele – odmítnutím komunikace s věřiteli nic nevyřešíte. Změna adresy a  telefonního čísla Vám nijak nepomůže.

8) Sestavte si osobní/rodinný rozpočet – omezte výdaje na minimum snížením poplatku za kabelovou televizi, internet, telefony, omezte výdaje za cigarety, alkohol a odložte nákup spotřebního zboží, které nutně nepotřebujete.

9) Pokuste se zvýšit své příjmy – po dobu řešení Vašich dluhů si najděte odpolední, večerní nebo víkendovou práci. Pokud máte dobrý vztah se zaměstnavatel, informujte ho o své situaci - může se s Vámi dohodnout na zálohách, další práci, či jiné formě pomoci.

10) Se všemi dokumenty a dopisy od věřitelů přijďte do občanské poradny, seznam občanských poraden najdete na www.obcanskeporadny.cz. Užitečné informace najdete i na www.pomocsdluhy.cz

Vyhledávání

© 2011 - 2018 | Občanská poradna Brno