Užitečné odkazy


www.vzory.cz vzory smluv a podání
 
www.pravnik.cz právní poradna, vzory, úplná znění, komentáře, judikatura

www.business.center.cz legislativa, šablony nejen pro „podnikavé“

www.cak.cz Česká advokátní komora - seznam advokátů

www.justice.cz soudy, státní zastupitelství, obchodní rejstřík, evidence znalců atd

www.insolvencni-zakon.justice.cz stránky věnované insolvenčnímu zákonu

www.ochrance.cz Veřejný ochránce práv - poradna s odpověďmi na časté dotazy
 
www.pomocsdluhy.cz Občanské sdružení SPES - poradenství zadluženým

www.mesec.cz server o osobních financích

www.son.cz Sdružení nájemníků ČR

www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

www.cssz.cz Česká správa sociálního zabezpečení

www.gov.cz portál veřejné správy - zákony, vyhlášky atd.

www.vyplata.cz  kalkulátor výše důchodu, nemocenského, sociálních dávek, životního minima atd
 
www.spotrebitele.cz Sdružení obrany spotřebitelů

www.pacienti.cz Svaz pacientů ČR

www.donalinka.cz pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

www.bkb.cz Bílý kruh bezpečí - pomoc obětem trestných činů a domácího násilí

 

www.kr-jihomoravsky.cz  Krajský úřad Jihomoravského kraje

 

www.obcanskeporadny.cz  Asociace občanských poraden
 

Vyhledávání

© 2011 - 2018 | Občanská poradna Brno